Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013Στις 16 Ιουλίου 2013 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για να γνωμοδοτήσει για την εγκατάσταση των εργοστασίων καύσης απορριμάτων που κάποιοι σκοπεύουν να εγκαταστήσουν στον Αυλώνα και σε γειτονικούς Δήμους και περιοχές. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται παρακάτω.

Τις προηγούμενες ημέρες στην Περιφέρεια Αττικής ειδικοί επιστήμονες, που κλήθηκαν για να διαφωτίσουν με τις γνώσεις τους τους συμβούλους της Περιφέρειας, εξέφρασαν τους κινδύνους που εγκυμονούν τα εργοστάσια καύσης απορριμάτων που κυκλοφορούν με τον ωραιοποιημένο τίτλο ''εργοστάσια καύσης βιομάζας''.

Επιπλέον την Κυριακή 11 Ιουλίου 2013 κάτοικοι και φορείς του Αυλώνα, με προσκλήσεις του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυλώνα που ενημέρωναν με μεγάφωνα τους κατοίκους, έχουν συγκεντρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αυλώνα συντονίζοντας τις δράσεις και κινητοποιήσεις τους αναφορικά με το παραπάνω θέμα και την συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής στις 16 Ιουλίου 2013.

Όπως προκύπτει και από την παρακάτω πρόσκληση για συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής, τα εργοστάσια που απειλείται να εγκατασταθούν στον Αυλώνα είναι ήδη 2 τον αριθμό, ενώ δεν είναι γνωστό ακόμη πόσος είναι ο τελικός αριθμός τους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αθήνα, 10 - 07-2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                            Αριθμ. Πρωτ. οικ. 136487
Λεωφ. Συγγρού 15-17
Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 27η

Πρόσκληση μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα γίνει στις 16/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
        (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

2.      Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για το έργο: «Βιοκλιματική Ανάπλαση Ευρύτερου Χώρου 1ης Παιδικής Χαράς», συνολικού προϋπολογισμού 1.228.831,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
      (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

3.      Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο με τίτλο«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ο.τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

4.      Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για το έργο «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες στο Ο.Τ. 674 στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού»,συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
         (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

5.      Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση της οδού Φειδιππίδου του Δήμου Μαραθώνα»,συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
         (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

6.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με φορέα τη «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» εντός των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ελευσίνας Νομού Αττικής.
          (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

7.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Οριστική Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αγίου Γεωργίου Αν. Αττικής από Χ.Θ. 0+824 (ανάντη συμβολής π.Ερασίνου) έως Χ.Θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά).  
         (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

8.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μονάδα παραγωγής & εμπορίας οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΜέγαEco ΑΕ στη θέση Πυργάρι – Λάκκα Αρβανίτη (Καμπία) του Δήμου Μεγαρέων που αφορά μείωση δυναμικότητας – συμπλήρωση εργασιών αξιοποίησης αποβλήτων της υφιστάμενης δραστηριότητας, συμπλήρωση δραστηριότητας με επεξεργασία και άλλων αποβλήτων (νέων κωδικών ΕΚΑ), μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και κτιριακό εκσυγχρονισμό (εσωτερικές κτιριακές διαρρυθμίσεις – επέκταση).
         (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

9.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, λόγω αύξησης της ετήσιας δυναμικότητάς της σε 187,5 τόνους (από 150 τόνους), σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, του φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ» στη θέση «νήσος Δέλτα», Διαπόριων Νήσων, του Δήμου Αίγινας.
   (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

10.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας: “Moondy Bay”, στην περιοχή “Αιγινήτισα” Πέρδικας, στην Δημοτική Ενότητα Πέρδικας του Δήμου Αίγινας.  
      (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

11.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα παραγωγής οξειδωμένης ασφάλτου, ασφαλτικών απαλειπτικών υλικών, στεγανοτικών υλικών και εμπορίας ασφάλτου της ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ που βρίσκεται στην παραλία Ασπροπύργου στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.
         (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

12.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Βιοαερίου, ισχύος σταθμός 0,96 MW, της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. ΝΑΤΟ 426, Ασπρόπυργος, Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς). 

13.   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νομιμοποίηση προβλήτας έμπροσθεν του ξενοδοχείου EDEN BEACH στη θέση Μαύρο Λιθάρι του Δήμου Σαρωνικού.     
          (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)


14.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΟΤ 3061-01» ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής της Περιφέρειας Αττικής.
 (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

15.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στον Δήμο Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

16.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας, ισχύος ≤ 1 MW, της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ» στη Θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ή ΤΣΟΥΜΠΑ» στη Δ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, Περιφέρεια Αττικής.
 (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

17.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στο Ο.Τ. 1042, Τμήμα 3 του οικοπέδου 03β, του ΒΕΠΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

18.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας, ισχύος ≤ 1MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ» στη Θέση «ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ο.Τ. 1002 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 09Ν» στον Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, Περιφέρεια Αττικής».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς) 

    

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου