Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑΣτις 18 Ιουλίου 2013, μετ΄αναβολήν από τις 16 Ιουλίου λόγω απεργίας των υπαλλήλων, όλοι περιμέναμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να γνωμοδοτήσει για τα εργοστάσια καύσης βιομάζας (απορριμάτων) που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στον Αυλώνα καθώς και άλλες περιοχές της Αττικής. 
Το Προεδρείο όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην αρχή της συνεδρίασης, ανακοίνωσε λακωνικά ότι οι γνωμοδοτήσεις για τα παραπάνω εργοστάσια αναβάλλονται χωρίς να αναφερθεί πότε θα συζητηθούν τελικά τα θέματα αυτά.
Και ενώ όλοι περιμέναμε την ανακοίνωση της επόμενης συνεδρίασης, στις 19 Ιουλίου 2013, με αρ. πρωτ. 140475/13, διαβάσαμε την δημοσίευση της εφημερίδας «Ο Δημότης της Ανατολικής Αττικής» όπου αναρτάται ανακοίνωση της Περιφέρειας σχετικά με Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ, στο Δήμο Ωρωπού που αφορούν την εγκατάσταση στον Αυλώνα των εργοστασίων βιομάζας (απορριμάτων) κατά των οποίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε ενστάσεις.

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6304/5700/12//15-7-13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: <<Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα vegetable-oil, ισχύος ≤1MW, της εταιρείας ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ή ΤΣΟΥΜΠΑ’’ στον Δήμο Ωρωπού-Δ.Κ, Αυλώνα, Περιφέρειας Αττικής>>, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας....»

Όπως φαίνεται πλέον οι μελέτες της ενδιαφερόμενης εταιρείας αφορούν καύσιμη ύλη  vegetable-oil (φυτικά έλαια;)
Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ο λόγος που αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 18 Ιουλίου αφού  μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες οι επιστήμονες που κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα εργοστάσια βιομάζας (απορριμάτων) με βάση τις υπάρχουσες μέχρι τότε μελέτες, ανέφεραν τους κινδύνους από την εγκατάσταση αυτών  των εργοστασίων για την υγεία των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν σε αυτά. Η τροποποίηση δηλαδή των μελετών με την αλλαγή της καύσιμης ύλης δεν θα ενέχει τους ίδιους κινδύνους για την δημόσια υγεία;

Το θέμα δεν είναι βέβαια η επιλογή της καύσιμης ύλης αλλά η δυνατότητας της εναλλακτικής (θα γίνει μόνιμη) καύσης απορρριμάτων, η οποία θα παρέχεται σε αυτά τα εργοστάσια κατά των οποίων  αντιδρούν σύσσωμες όλες οι περιοχές όπου απειλούνται να εγκατασταθούν.

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των μελετών αυτών είναι 30 ημέρες όπως αναφέρει και η ανακοίνωση δηλαδή μέχρι 19 Αυγούστου 2013.