Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2015-2018Σύμφωνα με τα άρθρα 28, 11, 12 και 15 του καταστατικού του Συλλόγου Αυλωνιτών ΄΄Το Σάλεσι''   η προβλεπόμενη Εκλογική Συνέλευση για την ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου θητείας 2015-2018  θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος των εκλογών θα είναι το Πνευματικό Κέντρο Αυλώνα εφόσον έχουν περατωθεί οι εργασίες ανακαίνισής του ή το Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα σε διαφορετική περίπτωση.

 Τα θέματα της εκλογικής συνέλευσης είναι:

α) Απολογισμός και λογοδοσία του έργου των απερχόμενων καταστατικών οργάνων του Συλλόγου.

β) Ορισμός ημεροχρονολογίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου, η οποία εφόσον συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών του Συλλόγου θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στον ανωτέρω τόπο.

γ) ανακήρυξη των υποψηφίων για τα καταστατικά όργανα του Συλλόγου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη καταστατική πλειοψηφία, η Εκλογική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, θα επαναληφθεί  την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. είτε περαιτέρω την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στον ως άνω τόπο

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν κατά τα ανωτέρω, για να λάβουν μέρος στις παραπάνω διαδικασίες.

Αυλώνας 13 Μαρτίου 2015
To Δ.Σ. του Συλλόγου